Opis

Feničanska ruta mreža je nautičkih ruta koje su drevne mediteranske civilizacije koristile još od 12. stoljeća pr. Kr. kao glavne trgovinske i kulturne linije komunikacije na Sredozemnom moru. Kroz ove rute Feničani su potaknuli veliku civilizaciju koja pridonosi stvaranju mediteranske kulturne zajednice (“koine”). Danas ti putovi simboliziraju interkulturalni model na kojem se zasniva Mediteranska kulturna ruta koja prolazi kroz brojne zemlje i tri kontinenta. Tim rutama kretale su se robe i usluge, ali i kulturna razmjena. Feničanska ruta je 1994. godine nominirana za ulazak u okvir programa kulturnih ruta Vijeća Europe. Godine 2003. ruta je ugrađena u program, a 2007. prepoznata je i odobrena njena upravljačka struktura. Certifikat se sada obnavlja svake tri godine. Godine 2016. Svjetska turistička organizacija (UNWTO) osnovala je Radnu skupinu za Feničansku rutu u suradnji s Europskim institutom kulturnih ruta, Ministarstvom turizma Libanona i nekoliko mediteranskih zemalja. Feničanska ruta Međunarodna je konfederacija koja uključuje više od 10 teritorijalnih i tematskih mreža koje surađuju u razvitku novih modela za unapređenje kulturne i prirodne, materijalne i nematerijalne baštine u kontekstu među-kulturalnog dijaloga na Mediteranu. Feničanska ruta surađuje s međunarodnim i nacionalnim institucijama koje se bave promicanjem kulturne, materijalne i nematerijalne, prirodne baštine i kulturnih krajolika, uključujući UNESCO-ovu udruga “Kultura, turizam i razvoj”, ICOM, CTN, ECTN i druge.