Ciljevi udruge

Udruga je osnovana 15. 5. 2018. godine u Zagrebu pod nazivom: Udruga mediteranskih kulturnih ruta i Feničanska ruta – MultiCulTour ili MultiCulTour – Association of the Mediteranean Cultural Routes and Phoenicians’ Route te koristi skraćeni naziv na hrvatskom i engleskom jeziku “MultiCulTour“.

U svrhu ostvarenja ciljeva, propisanih Statutom udruge, obavlja sljedeće djelatnosti:

  • Osmišljavanje, izrada i provođenje programa kulturnih ruta i manifestacija u vezi s njima
  • Povezivanje građana i predstavnika institucija u okviru kulturnih ruta koji se bave kulturnim turizmom i putničko-agencijskom djelatnošću
  • Organizira edukacije, savjetovanja, predavanja, seminare, kongrese, radionice, forume i druge skupove stručnjaka i korisnika kulturnog turizma i kulturnih ruta na području Republike Hrvatske
  • Strukovno povezuje te potiče i organizira stručno i profesionalno usavršavanje članica, te stručnu certifikaciju te zastupa i i štiti interese članova u zemlji i inozemstvu kod srodnih organizacija, te na razini nacionalnih i nadnacionalnih institucija
  • Potiče i organizira umrežavanje i suradnju s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini te organizacijama koje podupiru rad Udruge
  • Objavljuje stručne publikacije i promotivne materijale vezane uz rad Udruge te ažurira web stranice Udruge

Ciljevi Udruge su promicanje i razvoj kulturnog turizma na području RH i Europske unije te širenje i promicanje europske kulturne baštine povezane s antičkim mediteranskim civilizacijama, s posebnim naglaskom na feničanske povijesne putove.

Također, udruga pomaže koordinaciji i objedinjavanju destinacija u tematske i kulturne rute na razini RH i Europske unije, posebice u okviru jedinstvene Mediteranske transnacionalne rute te upravljanju kulturnim rutama i aktivnostima na kulturnim rutama na razini RH i Europske unije kao i podizanju svijesti o ulozi i važnosti kulturnih ruta i kvalitete kulturnog i društvenog života u zajednici i turističkim destinacijama.

Udruga promiče razvoj i širenje znanja i vještina iz područja kulturnog turizma te odgovornog i održivog turizma, turističkih proizvoda, destinacija, destinacijskih menadžment kompanija, poslovanja turističkih agencija i turističke promidžbe te prezentacije i interpretacije baštine.

Svojim djelovanjem članovi udruge potiču istraživanja, znanja i unapređenje kulturnih, povijesnih mjesta i itinerera u suradnji sa sveučilištima i istraživačkim centrima, podiže standarde i kvalitetu turističkog poslovanja u Hrvatskoj kroz razmjenu ideja i iskustava iz područja kulturnog turizma i korištenja kulturne baštine u turizmu te uključuje osobe s posebnim potrebama promicanjem odgovorne i sveobuhvatne interpretacije baštine.