Ustroj

  • Tijela upravljanja Udruge su: Skupština Udruge, Predsjednik/ica Udruge, Dopredsjednici/ce Udruge, Izvršni odbor Udruge i Glavni tajnik/ica Udruge.
  • Skupština Udruge je najviše upravljačko tijelo Udruge. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi udruge te predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.
  • Predsjednik/ica Udruge organizira i koordinira rad Udruge te organizira i koordinira rad Izvršnog odbora Udruge. Predsjednik/ica Udruge je ujedno i predsjednik/ica Izvršnog odbora Udruge te predsjednik/ica Skupštine Udruge.
  • Dopredsjednik/ica Udruge mijenja Predsjednika/icu Udruge u slučaju njegove odsutnosti ili trajne spriječenosti te za to razdoblje preuzima sva njegova prava i obveze. Dopredsjednik/ica Udruge ujedno je i član/ica Izvršnog odbora Udruge.
  • Udruga može imati jednog do pet Dopredsjednika/ice Udruge.
  • Izvršni odbor Udruge je upravljačko tijelo Udruge koje upravlja radom Udruge između dviju uzastopnih sjednica Skupštine Udruge. Izvršni odbor čini Predsjednik/ica, i imenovani Dopredsjednici/ice Udruge, te Glavni tajnik.
  • Glavni tajnik/ica brine o administrativnim, financijskim, tehničkim i drugim operativnim poslovima Udruge. Glavni tajnik/ica koordinira rad Izvršnog odbora Udruge i može za svoj rad primati određenu materijalnu naknadu.